Trampoty se školkou

Nástup do školky bývá zpravidla náročný jak pro dítě, tak pro rodiče. A nic se na tom nemění ani po čase, kdy vypozorujete, že se vašemu dítěti ve školce nelíbí a nedokáže se v ní adaptovat.

Jak ale vyřešit problém, který nemůžete ovlivnit, protože je pro vás důležité, aby školku nejen akceptovalo, ale i snášelo dobře? V případě, že chodíte do práce víte, že do ní chodit musí, ale taktéž se můžete postarat o to, aby se v ní cítilo i dobře a bezpečně.
péče o holčičky

Hledejte problém tam, kde skutečně je

Jestli vaše dítě nemá rádo školku už jen z principu, že ho tam odvážíte každé ráno a ono se najednou cítí samo a nesvé, nejedná se o nic, co by nešlo časem napravit. Každé dítě totiž potřebuje jiný čas na to, aby si zvyklo, že je náhle hozené do nové kapitoly jeho života, která přináší řadu změn v jeho režimu a fungování.

Po nějaké době, kdy si najde kamarády a pochopí, že to není žádné vězení, se na problém odloučení od rodičů (nebo konkrétně matky), bude dívat z jiného pohledu.
dílky stavebnice

Problém nastane až ve chvíli, kdy zjistíte, že se vašemu dítěti ve školce nelíbí z nějakého opodstatněného důvodu. Může ním být postoj učitelek, které se mu nevěnují nebo netolerují jeho návyky a představy o tom, co je pro něho běžné z domova. Každé dítě při sobě potřebuje mít přátelskou dospělou osobu, ze které bude cítit snahu vyhovět mu v případě, že to potřebuje. Včetně milého a chápavého přístupu vůči němu samotnému.

Jestli se vám tedy zdá, že výběr školky není z hlediska splnění požadavků na vaše dítě tím pravým, máte vždy možnost vyměnit třídu, do které vaše dítě chodí nebo v lepším případě změnit školku.

Tak trochu samotář

Ne každé dítě se cítí v kolektivu jako ryba ve vodě. Najdou se i děti, které jsou spíše samotáři a potřebují čas na to, aby si na společnost a nové tváře zvykly a pustily si jich k tělu.

Pokud se vaše dítě necítí dobře ve společnosti dalších vrstevníků, netlačte na něho, ale raději si promluvte s učitelkou, která je s ním denně ve styku. Pokuste se ji poprosit o to, aby vašemu dítěti pomohla zapadnout a nenásilně ho zapájet do hry, učení a aktivit s jinými dětmi. Děti, které se drží stranou mají zpravidla těžší nástup do nového prostředí a do školky se nikdy netěší nebo ji celou propláčou.

I v tomto případě platí, že zkušený pedagog a tolerantnější přístup vždy pomůže k tomu, aby se to časem zlepšilo a veškeré trampoty, které dítě ve školce prožívá – se nadobro vytratily.