Co především potřebuje vaše dítě

Všichni rodiče vkládají do svých dětí naději a věří, že se stanou jejich oporou a radostí. Dobrým vkladem je jistě už to, že vaše dítě je očekávané, že se na něj těšíte a všechno prožíváte s hloubkou všech svých citů. Dnes není problém dát dítěti správnou výživu, oblečení, zdravotní péči i hezké hračky. Horší je to už se zdravím duševním, které však potřebují stejnou měrou. Zapomíná se na důležitost vjemů, jež si děti odnášejí už v prvních třech letech.
brečící novorozenec

 
HARMONICKÉ OVZDUŠÍ
Je nejdůležitější ze všeho a nenahradí jej ani krásné bydlení a nákladné hračky. Rozhárané poměry rodičů, napětí a neklid je to, co nejvíce děti do budoucna poznamená. Některé mohou zaostávat ve svém vývoji a s některými mohou být později i vážné potíže. Říkat si, že dítě je ještě příliš malé, to je strkání hlavy do písku. Láskyplnou atmosféru domova, bezpečí a jistotu, vnímají právě nejmenší děti nejvíce. Vyrůstat v ovzduší lásky je nejvýznamnější pro celý příští život dětí.
 
DÍTĚ NAPODOBUJE
Můžete mít spoustu moudrých řečí, ale pokud se nebudete chovat podle nich, nemají význam. Malé dítě vás prostě bude napodobovat, a to především v tom, jak se chováte k sobě navzájem i ke všem ostatním. Velmi důležité je také vytvářet si dobré vztahy k babičkám a dědečkům. Všichni přece zestárneme a vaše děti se jednou k vám budou chovat týmž způsobem, jakým se vy chováte nyní ke svým rodičům.
 otec se synem
DÍTĚ VÁS VYCHOVÁVÁ
Největší zbraní a vlastně řečí dětí je jejich pláč, který rodiče děsí. Není dobré nechat dítě vykřičet. Vzít je do náruče a ukonejšit je přece přirozené všem rodičům, ale samozřejmě všeho s mírou. Jinak byste mohli mít doma malého tyrana, který si vše křikem vynutí. Naopak odměňujte dítě pochováním a mazlením, když je hodné.A až bude umět mluvit a ptát se, odpovídejte mu a učte se od něj přímosti, poctivosti a přemýšlení o základních otázkách života.