Prostoje jako zásadní problém

Výsledek šetření zní, že zaměstnanci stojí zaměstnavatele téměř 50 000 Kč ročně. Nejedná se však o náklady na vzdělávání nebo zajištění bezpečnosti práce, ale prostoje na pracovišti. Pokud nejsme skutečně nadšení do práce může se stát, že ve volných chvílích brouzdáme na internetu.
bloger u pc.jpg
Nejedná se samozřejmě o nějakou trestu hodnou činnost, ale náš zaměstnavatel z ní rozhodně nadšený nebude. Dříve bylo ve volných chvílích brouzdání na internetu provozováno pouze skrze počítače. Dnes s nástupem “chytré” elektroniky můžeme prokrastinovat v mnohemvětším utajení. Telefony nabízí stejné možnostijako počítače mnohdy s větší výkoností.
To může pro zaměstnavatele představovat značný problém, jelikož těžko můžu uhlídat nebo dokazovat, zda jsou zaměstnanci zrovna na mobilním telefonu.
Z vedení mnoha firem se ozývají názory, že je zapotřebí zavést monitoring. Tedy sledování činnosti jednotlivých zaměstnanců na elektronických zařízeních. Zde však můžou zaměstnavatelé značně narazit. Kdy už se jedná o porušenísoukromí zaměstnanců a kdy nikoliv je velice tenký led.
Zřejmě ne každý by se do této problematiky chtěl pouště a pokud by se poškozený zaměstnanec chtěl soudit pravděpodobně by i vyhrál.
Jak ale zajistit, aby zaměstnanci v práci neprokrastinovali. Zřejmě firma musí svým pracovníkům nabídnouttakové benefity, které je motivují k práci ve firmě. Často stačí menší inovace, které vzbudí v zaměstnanci pocit, že se ve firmě cítí příjemně. Možná pocítí loajalitu a soudržnost, která ho následně motivuje k lepším výsledkům.
pracovní setkání.jpg
Nejde však jen o změnu interiéru, která motivuje zaměstnance nepřímo, ale můžeme na něj působit také přímou cestou. Jedná se o nejrůznějšífinanční ohodnocení, příplatky a bonusy, které pracovník jistě ocení. Hmotné ocenění ale nestačí. Často můžeme také nabídnout pracovníkovi pocit sociální soudržnosti, která povede ke stmelení kolektivu.