Elektřina v hliníku má omezenou životnost

Padesátá léta byla v naší zemi mimo jiné ve znamení počátku budování poválečné republiky a týkalo se to i výstavby bytových domů. Reálnému socialismu je sice vytýkána řada chyb, ale některé světlé momenty tu byly a z nich také těžíme dodnes. Kdyby se v té době nezačalo stavět a nevybudovala se v průběhu třiceti až čtyřiceti let nová sídliště, mnozí z vás by neměli střechu nad hlavou.

elektrické kabely

V té době naše země spolupracovala s některými zeměmi sousedními, co byly součástí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a tehdy jsme měli možnost dovážet velmi levnou hliníkovou rudu (bauxit) a zpracovávat ji i pro výrobu elektrických kabelů. A protože šlo o levný zdroj, začal se hliník objevovat prakticky v každém bytě.

Na tehdejší poměry šlo o celkem dostačující řešení, navíc neměly spotřebiče tak velký příkon, aby životnost hliníkových vodičů výrazně zkrátily, ovšem jak šel čas, hliníková vedení začala stárnout vlivem přirozené eroze, a to se týkalo také kabelové izolace.

Možná, že se v té době ani nepočítalo s tím, že hliníkové vodiče v bytech zůstanou i déle, než padesát let, každopádně je toto řešení přítomno ještě v mnoha bytech a někde i v rodinných domech. Která dvě problematická úskalí elektřiny v hliníku mohou ohrozit současné obyvatele těchto příbytků?

nářadí elektrikáře

Zpuchřelá izolace – pokud objevíte při „náhodné“ prohlídce nebo při revizi elektroinstalace obnažený vodič v důsledku zpuchřelého izolačního plastu nebo gumy, příliš neváhejte a nechte hliníkové vedení vyměnit za měděné. Padesát let stará izolace už nemusí plnit svou funkci správně a bezpečně a může mezi vodiči dojít ke zkratu. Cena revize elektroinstalace v Praze není tak vysoká, abyste ji mohli podstoupit a ujistit se, zda je ve vašem bytě vše v pořádku.

Povolené kontakty – hliník má vysokou tepelnou roztažnost a je-li vodič často pod vyšším odběrem elektřiny, střídavě se zahřívá a ochlazuje, a společně s roztahováním a smršťováním vodiče se postupně povoluje šroubový spoj např. v zásuvce. Pokud je spoj dostatečně volný, může tu vzniknout mezi svorkou, šroubem a vodičem elektrický oblouk a tím se výrazně zvyšuje nebezpečí požáru.