Jak zvládnout podnikání?

Kdyby všichni ti živnostníci dejme tomu z dob první republiky viděli, jaké podmínky dnes mají podnikatelé pro svou činnost, mohli by jim v mnoha ohledech závidět. Třeba to, jak snadné je půjčit si i docela velké peníze, jak snadno probíhají platby, kolik existuje dodavatelů a subdodavatelů, kolik je tu solventních lidí, jež lze oslovit a s nimiž lze vést obchodní transakce, jak jednoduše se dá ten který tovar dovážet i vyvážet do zahraničí,…

myš na eurech

Prostě by se mohlo zdát, že je současnost pro podnikatele učiněným rájem.
Ovšem ačkoliv tomu tak v některých záležitostech vážně je, existuje i odvrácená strana. Tedy to, co mnohým podnikatelům notně komplikuje život.
Problémy dnes pramení logicky z otázek týkajících se financí. Protože už to dnes není jako kdysi. Dnes už si člověk nevystačí s pouhým jednoduchým ‚má dáti – dal‘. Nestačí dát své příjmy na jednu hromádku, dát z ní stranou pevně stanovenou částku na daně, na platy zaměstnanců, investice a suroviny a zbytek shrábnout do vlastní kapsy.

Jakmile dnes podnikatel něco vydělá, musí to zúčtovat, a to daleko komplikovaněji, než bylo popsáno před několika okamžiky. Protože stát chce tolik a tolik na daních, tolik a tolik na tom a tom pojištění a dalších odvodech, je potřeba nejen vydat mzdu zaměstnancům, ale i z té strhávat zákonem stanovené částky na to či ono, pak něco odepsat,…. A aby to bylo ještě komplikovanější, existují třeba i platby v cizích měnách a zahraniční předpisy stran financí, jež se nejednou liší od těch našich a též je třeba je dodržovat.

finanční přednáška

Pak je třeba vyplnit horu lejster, odeslat hlášení na ten či onen úřad, ve stanoveném termínu splnit to a to,…
A k tomu všemu by měl dotyčný podnikatel navíc ještě podnikat, tedy dělat to, co by mělo být jeho primární povinností. Protože bez toho nevyžije.
A proto můžeme být rádi, že našim podnikatelům v popsaných starostech pomáhá podnikový informační systém.

Informační systém BMD pomáhá na mezinárodní úrovni, propojuje firmy, poskytuje jazykové a legislativní přizpůsobení jednotlivých zemí. Prostě nejednou doslova zachraňuje malé firmy i firmy s několika evropskými pobočkami před úskalími jménem účetnictví nebo daně. A měl by ho tak využít každý, kdo nechce na těchto úskalích narazit, ztroskotat a jít ke dnu.